𝗙𝗶𝘁-𝗗 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 : 𝗡𝗨𝗧𝗥𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥 𝗙𝗔𝗧 𝗟𝗢𝗦𝗦

𝗟𝗼𝗼𝗸 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿, 𝗙𝗲𝗲𝗹 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿, 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿


คอร์ส online สอนโดย 

“โค้ชนิว วีระเดช ผเด็จพล” 

ปริญญาโทสาขา Sport & Exercise Nutrition จาก Leeds Beckett University ประเทศอังกฤษ

 

🎯เหมาะสำหรับ


🔺เทรนเนอร์ที่ต้องการนำความรู้ไปเทรนลูกค้า 

🔺ผู้ที่ต้องการลดไขมัน เปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยตัวเอง

 

🎯เนื้อหาของคอร์ส


🔺ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถลดไขมันหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

🔺หลักของการสมดุลพลังงาน (Energy In & Energy Out)

🔺ทำไมการกินน้อยถึงไม่ใช่ทางออก

🔺ทำไมถึงลดน้ำหนักแล้วถึงจุดที่ลดไม่ลงแล้ว (Hit Plateau)

🔺ระบบพลังงาน (Aerobic & Anaerobic)

🔺ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

🔺การคำนวณสารอาหารตามแต่ละกิจกรรม

🔺ปัจจัยและระดับความสำคัญในการลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

🔺การนำเอาข้อมูลไปปรับใช้ในชีวิตจริง

 

 

🎯ราคา 3,990 บาท


 

หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการรับใบ certificate ต้องแจ้งขอสอบ และมีผลสอบผ่านเท่านั้น

หัวข้อและบทเรียนส่วนที่1


  เอกสารประกอบการเรียน
Available in days
days after you enroll
  First Section บท 1-7
Available in days
days after you enroll
  Sectionที่2 บท8-14
Available in days
days after you enroll