เรียนจากผู้เชี่ยวชาญ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่จบการศึกษาโดยตรงในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับการรับรองในระดับสากล

รู้ลึกรู้จริง ด้วยหลักสูตรของ

Fit-D Academy

เราออกแบบหลักสูตรใน Fit-D Academy ให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

Fit-D Academy Certification

มีการออกใบ certificate รับรองการผ่านคอร์ส ในกรณีที่สามารถทำข้อสอบได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด